หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
สิ่งที่ให้ความสนใจการติดตั้งรอกโซ่ไฟฟ้าเป็น
- Aug 04, 2018 -

201631884622479.jpg

 

ประสิทธิภาพของรอกโซ่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ดี ความน่าเชื่อถือที่สูง และอัตราความล้มเหลวต่ำเป็นเหตุผลสำคัญสำหรับคนส่วนใหญ่เลือกมัน ประสิทธิภาพสูงสามารถให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยของรอกโซ่ไฟฟ้าในการดำเนินการ แต่ก่อนใช้ครั้งแรกของรอกโซ่ไฟฟ้า มีจำนวนมากของข้อควรพิจารณาสำหรับขั้นตอนการติดตั้งที่ต้องการความสนใจของคุณ

 

ครั้งแรก ครั้งแรก การติดตั้งรอกโซ่ไฟฟ้าต้องติดตั้งกล่องโซ่ก่อน

 

ที่สอง เชื่อมต่อสายไฟ

เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ อำนาจต้องถูกปิดก่อน ในเวลาเดียวกัน สายดินควรเป็นดินดี มิฉะนั้น ผู้ประกอบการอาจรู้สึกว่าไฟฟ้าช็อตเมื่อสัมผัสยกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของห่วงโซ่

 

บุคคลที่สาม หล่อลื่นโหลดโซ่รอกโซ่ไฟฟ้า
ระดับของการหล่อลื่นของโซ่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของโหลด หล่อลื่นโซ่โหลดในลักษณะรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพื่อให้อายุการใช้ประสิทธิภาพของห่วงโซ่


ตรวจสอบการจัดเรียงสายสี่

สำหรับหลายแถวโซ่ รอกไฟฟ้า ให้แน่ใจว่า เฟรมตะขอล่างจะหันไป ถ้าพลิก กลับไปยังสถานะปกติ และแน่ใจว่ามีความสอดคล้องประสานรอยต่อของห่วงโซ่ ไม่วางภาระในการรอกโซ่ห่อ


ในที่สุด ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ทำงาน
เนื่องจากรอกโซ่ไฟฟ้าถูกจัดส่งจากโรงงานที่แรงดันไฟฟ้าที่ระบุผู้ใช้หรือแรงดันสูง (สำหรับโวลต์เท่านั้น), เช่น 230/460V ตรวจสอบการเดินสายไฟ และยืนยันว่า ที่แรงดันไฟฟ้าเป็นไปตาม ถ้ามันไม่ได้ โปรดดูคำแนะนำเพื่อแก้ไขให้ตรงกับความต้องการแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติงานต้อง


เคล็ดลับ: ติดตั้งรอกโซ่ไฟฟ้า หากมีดำเนินการภายใต้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม มันอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงรอกโซ่ไฟฟ้า เพื่อป้องกัน มันต้องมั่นใจว่า การเดินสายไฟตรงตามความต้องการของแหล่งจ่ายไฟที่ต้องการ